Ψυχολογικοί αριθμοί στο trading

Share:

Οι ψυχολογικοί αριθμοί στο trading αναφέρονται στα σημεία στα οποία οι τιμές των χρηματοπιστωτικών εργαλείων συχνά εμφανίζουν αντίδραση λόγω της ανθρώπινης ψυχολογίας.

Αυτοί οι αριθμοί δεν ακολουθούν κάποιο αναγνωρίσιμο μοτίβο της αγοράς και συνήθως απορρέουν από παρελθοντικές τιμές, που στη συνέχεια μετατρέπονται σε επίπεδα υποστήριξης ή αντίστασης. Κάποια κοινά παραδείγματα ψυχολογικών αριθμών είναι τα επίπεδα 50 και 100 για τα δείκτες μετοχών, τα στρογγυλά νούμερα για τις τιμές των μετοχών, και οι αριθμοί Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, και 100%).

Οι ψυχολογικοί αριθμοί μπορεί να έχουν ένα μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση του trading, καθώς οι επενδυτές συχνά αντιδρούν σε αυτούς τους αριθμούς. Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους αριθμούς για να προβλέψουν τις τιμές και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις στρατηγικές τους .

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση αυτών των αριθμών δεν είναι απόλυτη και δεν μπορεί να προβλέψει την κίνηση της αγοράς με ακρίβεια. Επίσης, οι ψυχολογικοί αριθμοί μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική εμπιστοσύνη ή φόβο στους επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να λάβουν αποφάσεις βασισμένες αποκλειστικά σε αυτούς τους αριθμούς και όχι σε άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την αγορά, όπως η πολιτική κατάσταση, οικονομικά γεγονότα κλπ.

Για να αποφύγετε την υπερβολική επιρροή των ψυχολογικών αριθμών στις αποφάσεις σας στο trading, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη και άλλα τεχνικά και θεμελιώδη στοιχεία που επηρεάζουν την αγορά. Επίσης, είναι σημαντικό να διατηρήσετε μια ψυχραιμία και να ακολουθείτε το σχέδιό σας αντί να πανικοβάλλεστε ή να αλλάζετε στρατηγική βάσει αυτών των αριθμών.

Συνολικά, οι ψυχολογικοί αριθμοί μπορούν να παίξουν έναν ρόλο στο trading και να χρησιμοποηθούν ως μια πρόσθετη πηγή πληροφόρησης. Ωστόσο, δεν πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτούς τους αριθμούς και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά.

Επιπλέον, οι ψυχολογικοί αριθμοί μπορεί να έχουν διαφορετική σημασία σε διαφορετικές αγορές και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, ο αριθμός 10.000 μπορεί να είναι ένα σημαντικό ψυχολογικό όριο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για τον δείκτη Dow Jones, αλλά δεν είναι απαραίτητα σημαντικός αριθμός σε άλλες αγορές ή σε άλλες χρονικές περιόδους.

Η χρήση ψυχολογικών αριθμών στο trading μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες και πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική επίδρασή τους στις αποφάσεις σας.

Κατέβασε δωρεάν το βιβλίο <<Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ FOREX TRADING>> στα ελληνικά εδώ.

Απόκτησε δωρεάν το eBook των theInvestors

Latest