Ήξερες τι είναι το χρήμα ;

Share:

Το χρήμα στις μέρες μας είναι συνυφασμένο με τον πλούτο. Δηλαδή όταν κάποιος έχει πολλά χρήματα, εννοούμε συνήθως πως είναι πλούσιος. Όμως από τη σκοπιά των οικονομολόγων ο όρος ”χρήμα”, χρησιμοποιείται με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε, οι οικονομολόγοι όταν αναφέρονται στο χρήμα, δεν εννοούν τον πλούτο γενικά, αλλά μία από της κατηγορίες του (χρήμα).

Χρήμα, είναι το απόθεμα περιουσιακών στοιχείων το οποίο μπορεί ο κάτοχος του να χρησιμοποιήσει άμεσα για να πραγματοποιήσει συναλλαγές. Με πιο απλά λόγια, συνήθως αναφερόμαστε στα λεφτά που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ”τσέπη” του και στη τράπεζα.

Προχωρώντας στην ανάλυση μας, θα διακρίνουμε τις τρείς λειτουργίες του χρήματος.

1.  Μέσο διατήρησης της αξίας

Όπου το χρήμα είναι ένας από τους τρόπους να μεταφέρουμε αγοραστική δύναμη από το παρόν στο μέλλον. Πράγματι, εάν σήμερα πληρωθείς από την εργασία σου 50 ευρώ, έχεις δύο επιλογές, είτε να τα δαπανήσεις, είτε να τα χρησιμοποιήσεις μία άλλη μέρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως τα χρήματα σου θα έχουν την ίδια αγοραστική αξία στο μέλλον.

Συνεπώς, αυτό το παρατηρούμε και σήμερα αφού οι μισθοί ”ανεβαίνουν” με πολύ μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή από ότι οι τιμές των αγαθών. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί ένα νοικοκυριό να αγοράσει τα απαραίτητα αγαθά για να μπορέσει να επιβιώσει.

2.  Μονάδα υπολογισμού

Δηλαδή μέσω του χρήματος δημιουργούνται οι όροι καταγραφής των χρεών αλλά και ο ορισμός των τιμών. Πλέον για τις περισσότερες αγοραπωλησίες χρησιμοποιείται το χρήμα ως μέσο ανταλλαγής.

Για παράδειγμα, εάν θέλεις να αγοράσεις ένα σπίτι 100.000 ευρώ, δεν θα σου πει ο πωλητής ότι κοστίζει 10 αυτοκίνητα. Αντίστοιχα, ένας οφειλέτης για να καλύψει τα χρέη του θα πρέπει να καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων στο μέλλον, και όχι μια συγκεκριμένη ποσότητα από κάποιο αγαθό ή υπηρεσία.

3.  Μέσο ανταλλαγής

Μέσω αυτού αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες. Δηλαδή, μπαίνοντας σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα είμαστε σίγουροι πως θα δεχθούν τα χρήματα μας ως αντάλλαγμα του προϊόντος που επιθυμούμε να αγοράσουμε.Συνεπώς είναι κατανοητό πως το περιουσιακό στοιχείο που ονομάζεται ”χρήμα”, είναι εύκολα μετατρέψιμο στο μέσο συναλλαγής που χρησιμοποιείται καθημερινά για την αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή κάποιων κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων.

Οπότε, αυτή την ευκολία μετατρεψιμότητας χρήματος σε μέσο ανταλλαγής την ονομάζουμε ρευστότητα του περιουσιακού στοιχείου και αυτό αποτελεί το πλέον ρευστό περιουσιακό στοιχείο στην οικονομία.

Ρίχνοντας μία ματιά αριστερά πάνω από το πορτρέτο, με μικρά γράμματα αναγράφεται η παρακάτω φράση ”Αυτό το χαρτονόμισμα είναι υποχρεωτικά αποδεκτό για όλα τα χρέη, δημόσια και ιδιωτικά” ”THIS NOTE IS LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE”

Σίγουρα θα σκέφτεσαι ”Τι θα γινόταν εάν η οικονομία μας δεν είχε χρήμα;”.

Αυτό σημαίνει πώς μιλάμε για μία ανταλλακτική οικονομία, που στην εποχή μας οι δυσκολίες τις θα ήταν πολλές. Σκέψου τώρα, πόσο δύσκολο είναι δύο άνθρωποι να έχουν το αγαθό που θέλει ο άλλος τη σωστή στιγμή αλλά και στο σωστό μέρος, έτσι ώστε να γίνει η ανταλλαγή.

 

Τελικά γνώριζες τι είναι το χρήμα; 

Για οποιαδήποτε απορία, στείλε μου ένα μήνυμα και θα χαρώ να σου απαντήσω!

Απόκτησε δωρεάν το eBook των theInvestors

Latest