Μια νέα εβδομάδα ξεκινά , προετοιμάσου.

Share:

“Αποτυγχάνεις αν δεν προετοιμάζεσαι. Προετοιμάσου για να επιτύχεις”

Η παραπάνω φράση αποτελεί μια σημαντική ενθάρρυνση προς την προετοιμασία και τον προγραμματισμό στον στόχο μας. Στη ζωή, η προετοιμασία είναι ένα απαραίτητο βήμα για την επίτευξη των στόχων μας και την αποφυγή απογοητεύσεων και αποτυχιών.

Ορισμένοι άνθρωποι ίσως θεωρούν ότι η προετοιμασία είναι χρονοβόρα ή μπορεί να μειώσει την αυθεντικότητα και  ην αυτοπεποίθησή τους. Ωστόσο, αντιθέτως, η προετοιμασία είναι ένας τρόπος να αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα μας για την επίτευξη των στόχων μας. Η προετοιμασία μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε μια καλύτερη κατανόηση του στόχου μας, να αναγνωρίσουμε τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και να εξετάσουμε διάφορες επιλογές για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Παραδείγματος χάριν, ένας φοιτητής που έχει ένα μελλοντικό εξεταστικό και επιθυμει να πετύχει την καλύτερη δυνατή βαθμολογία, θα πρέπει να προετοιμαστεί εγκαίρως και να διαμορφώσει μια στρατηγική για την επίτευξη του στόχου του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή και την οργάνωση των σημειώσεων του, την επανάληψη του υλικού, τη διερεύνηση πιθανών ερωτήσεων εξέτασης, τη συνεργασία με συμφοιτητές για τη μελέτη και τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος με τους στόχους προετοιμασίας του.

Η προετοιμασία μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του στρες και της αβεβαιότητας. Όταν προετοιμαζόμαστε, νιώθουμε πιο σίγουροι για τις δυνατότητές μας και για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Αυτό μπορεί να μειώσει το άγχος που μπορεί να αισθανθούμε κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της εκτέλεσης ενός έργου.

Αντίθετα, η έλλειψη προετοιμασίας μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία ή στην απογοήτευση. Αν δεν έχουμε διαμορφώσει μια στρατηγική ή δεν έχουμε αναγνωρήσει τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, μπορεί να είμαστε ανήσυχοι και ανασφαλείς για το πώς θα αντιδράσουμε σε διάφορες καταστάσεις.

Επιπλέον, η προετοιμασία μας βοηθάει να εστιάσουμε στους στόχους μας και να κατανοήσουμε τις προτεραιότητές μας. Αντί να περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να αντιμετωπίσουμε ένα έργο.

Απόκτησε δωρεάν το eBook των theInvestors

Latest