Οι “Αριστοκράτες” της Wall Street

Share:

Για έναν επενδυτή που αποφασίζει να τοποθετήσει το κεφάλαιο του σε μετοχές, τόσο η στρατηγική όσο και η παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου του αποτελούν την κύρια υποδομή για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων.

Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται συνήθως με τον υπολογισμό και την ερμηνεία ποικίλων αριθμοδεικτών, όπως τα κέρδη ανά μετοχή, ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (P/E), ο λόγος PEG, η μερισματική απόδοση κ.α.

Δεδομένης της σημαντικότητας του τρόπου με τον οποίο διανέμει μια εταιρεία τα μερίσματά της, έχει προκύψει η διάκριση των μετοχών σε μια ξεχωριστή κατηγορία ονόματι Dividend Aristocrats.

Αν και εξέχουσας σημασίας, η συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι γνωστή στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συνεπώς θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η επισκόπηση και επέκταση των επενδυτικών μας οριζόντων σε αυτήν, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως η σπουδαιότητα τους.

Ξεκινώντας λοιπόν, ένας επενδυτής ή ακόμη και ένας απλός αναγνώστης θα αναρωτηθεί:

-Από ποιες μετοχές μπορεί να αποτελείται η κατηγορία Dividend Aristocrats;

Αν και η ονομασία της κατηγορίας προδίδει πολλά, υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες επιβάλλεται να πληρούνται ώστε να μπορεί να ενταχθεί μια μετοχή στην ομάδα των Dividend Aristocrats και έχουν ως εξής:

  1. Η μετοχή πρέπει να αποτελεί μέλος του δείκτη S&P 500.
  2. Το ετήσιο μέρισμα ανά μετοχή που διανέμει η εταιρεία θα πρέπει να είναι αυξανόμενο τουλάχιστον για τα τελευταία 25 διαδοχικά έτη.
  3. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας που προκύπτει από τις μετοχές σε κυκλοφορία θα πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος ίσο με 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
  4. Η μέση αξία ημερήσιου όγκου συναλλαγών των μετοχών για τους προηγούμενους τρεις μήνες, θα πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογες μερισματικές αποδόσεις. Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται στους κλάδους εταιρειών που παράγουν και διαθέτουν προϊόντα των οποίων η ζήτηση παραμένει ανεξίτηλη ακόμα και σε περιόδους ύφεσης, επιτρέποντας έτσι την ακατάπαυστη πραγματοποίηση κερδών και διανομής τους στους μετόχους σε μορφή μερίσματος.

Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω σχήμα, η κατηγορία αυτή μετοχών αποτελείται κατά την πλειονότητά της από υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, κυρίως μεταξύ των $10 και 200 εκατομμυρίων.  Ωστόσο, παρατηρείται ακόμη πως ο επικρατέστερος ρυθμός ανάπτυξής του μερίσματός τους κυμαίνεται μεταξύ 5-10%.

Παρακάτω φαίνεται η συμμετοχή των κλάδων των εταιρειών στην κατηγορία dividend aristocrats, η μέση χρονική διάρκεια κατά την οποία διανέμουν μέρισμα, όπως και η μέση μερισματική τους απόδοση :

Θεωρείται ωστόσο πάντοτε θετικός οιωνός η συνεχόμενη αύξηση στο ύψος του μερίσματος και επομένως η συμμετοχή στη κατηγορία dividend aristocrats;

Η διανομή ενός όχι μονό σταθερού αλλά και αυξανόμενου ποσού μερίσματος είναι σημαντικό πλεονέκτημα για έναν επενδυτή. Επιπροσθέτως, η συνεχής αύξηση του μερίσματος ενδέχεται να πραγματοποιείται για τη διατήρηση ικανοποιημένων επενδυτών ακόμα και όταν η μετοχή βρίσκεται σε πτώση.

Παρά ταύτα, δε πρέπει να ξεχνάμε πως το μέρισμα αποτελεί μέρος των κερδών της εταιρείας, γεγονός που συνεπάγεται σε υποψίες για τη στρατηγική αυτή της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η διάθεση αυτή των κερδών αποτελεί μέρος των χρημάτων τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί σε νέες επενδύσεις.

Η μη επανεπένδυση επομένως των κερδών αυτών θα μπορούσε να σηματοδοτεί είτε την αποφυγή ανάληψης νέων επενδύσεων είτε την απουσία τέτοιων ευκαιριών για την εταιρεία.

Με βάση αυτά που αναφέραμε, μπορούμε εύλογα να συνάγουμε το πόρισμα πως η επένδυση σε μετοχές της κατηγορίας dividend aristocrats αποτελεί μια στρατηγική με την οποία οι επενδυτές επικαρπώνονται σημαντικά οφέλη.

Ειδικότερα, η δεδομένη στρατηγική είναι εξέχουσας σημασίας και παρέχει ευκολία στην περίπτωση όπου η προσδοκώμενη απόδοση μπορεί να επιτευχθεί από την απόκτηση ενός τακτικού, παθητικού εισοδήματος, δίχως να χρειάζεται η εναλλαγή θέσεων ώστε να πραγματοποιηθούν κεφαλαιακά κέρδη.

Τέλος, μη ξεχνάμε πως η κατηγοριοποίηση αυτή των μετοχών αποβαίνει εξίσου επωφελής και για τις εταιρείες οι οποίες προβάλλουν την βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα τους.

Μπορείς να δεις το σχετικό Instagram Post εδώ.

Απόκτησε δωρεάν το eBook των theInvestors

Latest