Πως ξεκίνησε το Forex

Share:

Αν αναφερθούμε στην αγορά forex ως αγορά συναλλάγματος υπάρχει εδώ και αιώνες πριν ακόμα εφευρεθούν τα νομίσματα οι ανταλλαγές μεταξύ ανθρώπων γινόντουσαν βάση κάποιον αγαθών που θεωρούσαν εκείνοι πολύτιμα. Ωστόσο η αγορά συναλλάγματος όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα είναι σχετικά μια σύγχρονη εφεύρεση.

Μετά το 1971 που ήρθε η κατάρρευση της συμφωνίας  Beton Wood  επιτράπηκε σε περισσότερα νομίσματα να αιωρούνται ελευθέρα μεταξύ τους. Οι αξίες των νομισμάτων μεταβάλλονται ανάλογα με την ζήτηση και την κυκλοφορία τους που παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συναλλάγματος.

Οι τράπεζες (εμπορικές και επενδυτικές) πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών σε αγορές συναλλάγματος για λογαριασμό των πελατών τους. Παρόλα αυτά υπάρχουνε και κερδοσκοπικές ευκαιρίες στις συναλλαγές όπως είπαμε και σε προηγούμενο άρθρο. Έτσι οι τράπεζες μαζί με τις συναλλαγές που κάνουν για λογαριασμό των πελατών τους κάνουν και κάποιες συναλλαγές σε αλλά νομίσματα με σκοπό το κέρδος. Αυτός είναι ο λόγος που η τράπεζα όταν καταθέτεις τα χρήματα σου εκεί σου προσφέρει ένα επιτόκιο επειδή παράλληλα τα επενδύει.

Η διαπραγμάτευση νομισμάτων ήταν πολύ δύσκολη για μεμονωμένους επενδυτές πριν από το Διαδίκτυο. Οι περισσότεροι έμποροι νομισμάτων ήταν μεγάλες  πολυεθνικές εταιρείες ,  αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου ή άτομα με υψηλή καθαρή αξία, επειδή οι συναλλαγές forex απαιτούσαν πολλά κεφάλαια.

Μετά  που οι χρήστες εξοικειωθήκαν με το Διαδίκτυο, εμφανίστηκε μια λιανική αγορά που απευθύνεται σε μεμονωμένους εμπόρους, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στις αγορές συναλλάγματος είτε από τις ίδιες τις τράπεζες είτε από μεσίτες του λεγομένους brokers οπού μεσολαβούν για την πρόσβαση σου στην αγορά.

Οι περισσότεροι διαδικτυακοί brokers προσφέρουν πολύ υψηλή μοχλεύσει σε μεμονωμένους χρήστες που μπορούν να ελέγξουν μια μεγάλη συναλλαγή με μικρό υπόλοιπο λογαριασμού. Αυτός είναι ο λόγος που πλέον η πρόσβαση στην αγορά του forex είναι ανοιχτοί για όλους και δεν απαιτείται και ένα υψηλό κεφάλαιο για να ξεκινήσεις.

Απόκτησε δωρεάν το eBook των theInvestors

Latest