Επιλέγοντας τις κατάλληλες μετοχές

Share:

Η αγορά μετοχών δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και προϋποθέτει γνώσεις τόσο οικονομικές όσο και τεχνικής ανάλυσης.

Αρχικά να πούμε ότι στο παρόν άρθρο μιλάμε για αγορά τίτλων που θα μείνουν στο χαρτοφυλάκιο μετοχών μας για μεγάλο διάστημα(long term investment) και όχι για αγορά με στόχο την άμεση κερδοσκοπία.

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που κοιτάω πριν επιλέξω κάποια εταιρεία, για να αγοράσω μετοχές της, είναι η πορεία της τα τελευταία χρόνια καθώς και άμα είναι αναγκαίο το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχει στην αγορά. Εφόσον η εταιρεία δραστηριοποιείται σε κάτι που έχει μέλλον και εξέλιξη τότε συνεχίζω βλέποντας τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της επιχείρησης. Αυτά τα στοιχεία σχεδόν πάντα μπορεί να τα βρει κάνεις στην επίσημη σελίδα της εταιρείας.

Στη συνέχεια ανοίγω το yahoo finance για να δω την πορεία της μετοχής το τελευταίο 6μηνο/χρόνο καθώς και μερικούς βασικούς δείκτες:

Market Cap: Κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι η αξία όλων των μετοχών επί την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

P/E ratio: ο Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή μας δείχνει πόσο χρόνια χρειάζονται ώστε ο επενδυτής να έχει απόσβεση στην επένδυση του. Πιο συγκεκριμένα είναι:

Λόγος Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή= Χρηματιστηριακή Τιμή ανά Μετοχή/Κέρδη ανά μετοχή

52 Week Range: Η κίνηση της μετοχής το τελευταίο χρόνο με την χαμηλότερη και υψηλότερη τιμή μέσα στο χρόνο π.χ zoom 52 Week Range 250.11 – 505.88

Earnings Date: Ημέρα ανακοίνωσης των κερδών της εταιρείας.

Ακόμη, αν η εταιρεία δίνει μέρισμα σημαντικοί είναι οι δείκτες σχετικά με το πόσο συχνά δίνεται αυτό καθώς και σε τι ποσοστό επί της αξίας της μετοχής.

Τέλος, αφού είμαι έτοιμος και σίγουρος με την επιλογή μου ανοίγω το trading view ώστε με βασική τεχνική ανάλυση να βρω ποια στιγμή είναι η κατάλληλη για να προσθέσω τους τίτλους στο χαρτοφυλάκιο μετοχών μου.

Όσο αναφορά την τεχνική ανάλυση μπορείς να απευθυνθείς σε εμάς ώστε να σου δείξουμε τα βασικά γύρω από αυτή. Μπορείς να μας βρεις στο instagram εδώ.

Απόκτησε δωρεάν το eBook των theInvestors

Latest