Τι είναι το pip στο Forex ;

Share:

Πιθανότατα έχετε ακούσει του ορούς pips και pipettes θα εξηγήσουμε τι είναι και πως τα υπολογίζουμε.

Η μονάδα μέτρησης που εκφράζει τη μεταβολή της αξίας μεταξύ δύο νομισμάτων ονομάζεται pip.

Μην σκέφτεστε καν τις συναλλαγές μέχρι να αισθανθείτε άνετα με τις αξίες των pips και τον υπολογισμό των κερδών και των ζημιών.

Εάν το EUR/USD μετακινηθεί από το 1,10500 στο 1,10510 αυτή η αύξηση αξίας κατά 0,00010 USD είναι ένα pip .

Ένα pip είναι συνήθως το προτελευταίο δεκαδικό ψηφίο μιας προσφοράς τιμής. Τα περισσότερα ζεύγη εμφανίζονται με 5 δεκαδικά ψηφία, αλλά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όπως τα ζεύγη JPY οπού είναι με 3 δεκαδικά ψηφία. Οπότε το 1 pip για EUR/USD είναι 0.0001 και για το USD/JPY είναι 0.01

Ένα pipette είναι το τελευταίο ψηφίο μιας προσφοράς τιμής σε ένα ζεύγος.

Δηλαδή 10 pipette είναι 1 pip οπότε αν το GBP/USD μετακινηθεί από το 1.34931 στο 1.34930 αυτή η αύξηση αξίας κατά 0.00001 USD είναι ένα pipette.

 

Απόκτησε δωρεάν το eBook των theInvestors

Latest